น้ำหอม

ให้ความรู้สึกหรูหรา ชวนให้รำลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีต ค้นพบน้ำหอมกลิ่นเดิม

ที่คุณชื่นชอบอีกครั้ง หรือค้นหากลิ่นหอมประจำกายกลิ่นใหม่จากกลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ำหอมของลังโคม ไม่ว่าจะเป็นโอ เดอ พาร์ฟูม (Eau de parfum) หรือ

โอ เดอ ทอยเลตต์ (Eau de toilette) ค้นหาน้ำหอมที่ตราตรึงใจมิรู้ลืมของลังโคม

และน้ำหอมที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ที่นี่

แรงบันดาลใจ

ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่ห้ามพลาด

ใหม่

OPEN CLOSE

Add a touch of beauty to your mail.

Stay informed of the news of the brand and get a preview: news, exclusive offers, tips & Go Beauty, diagnostics

Enter your email address.
Enter your email address.